Розвиток корпоративного управління в Україні та його вплив на інвестиційну активність підприємств видавничо-поліграфічної галузі

Author(s) Collection number Pages Download full text
Zhurbenko A. S. № 2 (10) 38-45 Image