Issue number 2 (10) / 2006

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ

Kholod Z. M.
Volovych O. B.
Окремі аспекти вдосконалення управління дебіторською заборгованістю підприємств Read more
Shtanhret A. M. Теоретичні аспекти антикризового управління підприємством Read more
Krekhovetska A.
Shandrivska O. Ye.
Удосконалення управління якістю процесів і продукту на засадах менеджменту Read more
Shvaika L. A. Методика оцінки конкурентоспроможності видавничих підприємницьких структур Read more
Kotliarevskyi Ya. V. Проектування оптимальної моделі управління поліграфічними підприємствами Read more
Nikonenko U. M. Проблемні аспекти сучасної монетарної політики України Read more
Zhurbenko A. S. Розвиток корпоративного управління в Україні та його вплив на інвестиційну активність підприємств видавничо-поліграфічної галузі Read more
Hirniak O. M. Економічна ефективність менеджменту: суть, методичні аспекти її визначення Read more
Lozovytskyi D. S. Формування моделі управлінського обліку підприємства Read more
Bezpalko I. R. Оподаткування пасивних доходів фізичних осіб в Україні Read more
Lozovytskyi S. P. Особливості визначення суттєвості відповідно до вимог міжнародних стандартів аудиту Read more
Kolosovska I. I. Сучасні підходи до формування іміджу організації Read more
Havryliak A. S.
Kret I. Z.
Maior O. V.
Yavorska D. D.
Посередницька діяльність у сучасних умовах ринку України Read more

МАШИНОБУДУВАННЯ

Petryashvyly H. Кинематические параметры процесса резания книжных блоков дисковыми ножами Read more
Kuzin M. O.
Kuzin O. A.
Meshcheriakova T. M.
Вплив мікроструктури на стійкість проти спрацювання нероз’ємних з’єднань рейок після термітного зварювання Read more

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЯ

Batluk V. A.
Vasyliv R. Ye.
Екологічна та техногенна безпека міст України Read more
Batluk V. A.
Dadak Yu. R.
Dzhyhyrei V. S.
Визначення гідравлічного опору пиловловлювача з жалюзійним відокремлювачем Read more
Azarskyi K. I.
Batluk V. A.
Рівень забруднення атмосферного повітря та його вплив на стан здоров’я населення України Read more
Batluk V. A.
Proskurina I. V.
Застосування систем мокрого пиловловлення в коксохімічному виробництві Read more

ПОВІДОМЛЕННЯ

Davydenko I. Ya. Інвентаризація нематеріальних активів Read more