Розвиток організаційно-економічного механізму підприємств ВПК та його вплив на конкурентоспроможність прикордонних регіонів

Author(s) Collection number Pages Download full text
Hnatiuk Ya. I. № 1 (34) 89-95 Image