Синтез ймовірнісної моделі ієрархії загроз розвитку видавничо-поліграфічної галузі України

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kotliarevskyi Ya. V. № 4 (41) 103-113 Image