Kotliarevskyi Ya. V.

Year Author(s) Title Number
2014 Kotliarevskyi Ya. V.
Melnykov O. V.
Підвищення ефективності природоохоронної діяльності в поліграфії № 1–2 (46–47)
2013 Kotliarevskyi Ya. V. Визначення особливостей інноваційного розвитку в контексті становлення економіки знань та інформаційного суспільства в Україні № 1 (42)
2013 Kotliarevskyi Ya. V. Стратегічне управління на засадах інноваційних перетворень в організації поліграфічного виробництва № 3 (44)
2013 Kotliarevskyi Ya. V. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком видавничо-поліграфічної діяльності в Україні № 4 (45)
2012 Kotliarevskyi Ya. V.
Perederiienko N. I.
Сутнісно-змістовна характеристика процесів управління розвитком підприємств № 2 (39)
2012 Kotliarevskyi Ya. V. Синтез ймовірнісної моделі ієрархії загроз інформаційній безпеці України № 3 (40)
2012 Kotliarevskyi Ya. V. Синтез ймовірнісної моделі ієрархії загроз розвитку видавничо-поліграфічної галузі України № 4 (41)
2011 Kotliarevskyi Ya. V.
Melnykov O. V.
Розвиток вітчизняної поліграфії у контексті техніко-економічних укладів № 1 (34)
2010 Kotliarevskyi Ya. V.
Perederiienko N. I.
Вартість та концепції походження грошей № 1 (17)
2010 Kotliarevskyi Ya. V.
Shtanret A. M.
Сутність поняття «безпека» та взаємопов'язаних з нею категорій № 2 (18)
2010 Kotliarevskyi Ya. V.
Puzyrova P. V.
Необхідність організаційно-правового забезпечення фінансової політики підприємств у сучасних умовах господарювання № 2 (18)
2009 Kotliarevskyi Ya. V.
Melnykov O. V.
Perederiienko N. I.
Перспективи інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній галузі № 1 (15)
2009 Kotliarevskyi Ya. V.
Perederiienko N. I.
Антикризова фінансова діагностика на макроекономічному рівні № 2 (16)
2008 Kotliarevskyi Ya. V.
Perederiienko N. I.
Порівняльна рейтингова оцінка інвестиційної привабливості поліграфічних підприємств № 2 (14)
2006 Kotliarevskyi Ya. V. Проектування оптимальної моделі управління поліграфічними підприємствами № 2 (10)