Синтез кривошипно-повзунних механізмів зі змінною довжиною шатуна

Author(s) Collection number Pages Download full text
Matsa R. S. № 1 (13) 71-74 Image