Складові мікросередовища та їх вплив на розвиток видавничо-поліграфічного комплексу

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kolodii O. R. № 4 141-143 Image