Стадія планування та розроблення видавничо-поліграфічної продукції в контексті мотиваційного механізму маркетингу

Author(s) Collection number Pages Download full text
Huk A. V. № 7 140-145 Image