Статичні характеристики офсетного фарбового апарата з анілоксовим валом

Author(s) Collection number Pages Download full text
Pavlak T. № 7 66-71 Image