Сучасні методи управління ризиками в діяльності комерційних банків

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kopyliuk O. I., Lazanovska K. P. № 7 147-152 Image