Теоретичні аспекти антикризового управління економічною безпекою підприємства

Author(s) Collection number Pages Download full text
Karaim M. M. № 3 (40) 68-75 Image