Теоретико-методологічні засади формування систем полікритеріальної діагностики на підприємствах

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kuzmin O. Ye., Melnyk O. H. № 1 (34) 50-54 Image