Відповідність організаційної структури підприємства виробничій діяльності як передумова ефективного функціонування

Author(s) Collection number Pages Download full text
Zhuravel O. S. № 2 (12) 79-84 Image