Виявлення тенденцій розвитку поліграфічного виробництва на основі аналізу дисертаційних робіт, захищених протягом 1936–2011 рр.

Author(s) Collection number Pages Download full text
Estrina M. V., Lazarenko E. T., Melnykov O. V. № 1 (38) 166-175 Image