Issue number 1 (38) / 2012

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КНИЖКОВОЇ СПРАВИ

Chernysh N. I. Методичні та організаційні засади створення українських енциклопедій Read more
Teremko V. I. Феноменологічно-функціональна специфіка контенту книжкового видання Read more

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ КНИГОВИДАННЯ

Yaniv H. Ya. Видавнича діяльність науковців етнографічної комісії НТШ В 1898–1929 рр. (на прикладі фольклорних видань) Read more
Vasylyshyn O. M. Антипольські настрої Дмитра Паліїва на сторінках часопису «Українські вісти» Read more

ПРЕСА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Ponomarenko L. H. Актуальність теми та наявність проблеми в матеріалах соціального спрямування: моральний аспект (на прикладі «Дня» та «Голосу України») Read more
Verbovyi R. M. Дослідження елементів композиційно-графічного комплексу сучасного українського молодіжного журналу Read more
Bilohrats Kh. R. Сучасні можливості в інформаційному просторі та їх вплив на студентську пресу Read more

ЧИТАЧ І ЧИТАННЯ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Bessarab A. O. Поділ періодичних наукових фахових видань України за цільовим призначенням Read more

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Bihalska O. Yu.
Palyha Ye. M.
Історичні трансформації господарств населення Read more
Shtanhret A. M. Формування постіндустріального суспільства як передумова розвитку економіки знань Read more
Nikonenko U. M. Фундаментальні підходи до проблеми глобалізації Read more
Shcherba O. I. Прив’язаність споживачів до товарної марки та пошук ними різноманітності Read more
Khoma D. M. Удосконалення методики економічного аналізу Read more

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ

Kholod Z. M.
Shliakhetko V. V.
Роль заробітної плати в ефективному використанні трудового потенціалу поліграфічних підприємств Read more
Petrashova O. M. Реінжиніринг техніко-технологічної сфери як механізм забезпечення техніко-технологічної безпеки підприємства Read more

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Burda I. Ya.
Palyha Ye. M.
Методичні засади створення підсистеми кадрової безпеки підприємства Read more
Khamula O. H.
Khamula O. O.
Yatsiv M. R.
Нотатки щодо створення «ідеального» інтерфейсу інтернет-магазину Read more

КНИЖКОВА ТОРГІВЛЯ

Markovska O. K.
Perederiienko N. I.
Конкуренція на гуртовому книготорговельному ринку України Read more
Yakubenko Ya. A. Інформаційно-рекламна діяльність у книгорозповсюдженні України: до постановки питання Read more

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Havenko S. F.
Senkivska N. Ye.
Senkivskyi V. M.
Інтегральний прогноз якості книжкових видань Read more
Morfliuk V. F. Автоматизація процесів цифрового визначення та стабілізації технологічних параметрів зволожувального розчину Read more
Hileta I. V. Модель автоматизованої системи проектування газетної полоси Read more

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Estrina M. V.
Lazarenko E. T.
Melnykov O. V.
Виявлення тенденцій розвитку поліграфічного виробництва на основі аналізу дисертаційних робіт, захищених протягом 1936–2011 рр. Read more
Hurhal N. S.
Repeta V. B.
Дослідження поверхневої енергії паперових самоклеючих етикеткових матеріалів Read more
Kokhan V. F. Фізико-хімічні явища при очищенні робочих поверхонь змивними розчинами Read more

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Chernysh Ye. Yu.
Pliatsuk L. D.
Проектування біотехнологічних систем видалення важких металів з осадів стічних вод Read more
Pyzhov V. V. Ігнорування в Україні масового навчання вмінню плавати: причини і наслідки Read more

ЮВІЛЕЇ

Kukura Yu. A. Педагог за покликанням (до 65-річчя від дня народження В. В. Шибанова) Read more