Визначення напряму професійної адаптації населення залежно від геополітичного становища країни

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kozak P. Z. № 3 (48) 7-10 Image