Вплив природи лігандів на кінетику процесу хімічного міднення та фізико-механічні властивості осадів

Author(s) Collection number Pages Download full text
Loik N. Z., Taran T. V. № 4 (37) 317-322 Image