Taran T. V.

Year Author(s) Title Number
2011 Loik N. Z.
Taran T. V.
Вплив природи лігандів на кінетику процесу хімічного міднення та фізико-механічні властивості осадів № 4 (37)
2003 Taran T. V. Хімічне нікелювання трафаретних друкарських форм на основі модифікованого полівінілового спирту № 6
2001 Taran T. V. Можливості використання в поліграфії композиційних електрохімічних покрить на основі хрому і характер їх кристалізації № 3
1999 Herasymchuk R. V.
Taran T. V.
Дослідження поверхні металізованих трафаретних друкарських форм методом спектрів дифузного відбивання світла № 1