Вплив виробничо-господарської діяльності поліграфічного виробництва на організацію управлінського обліку витрат по видах діяльності

Author(s) Collection number Pages Download full text
Shyra T. B. № 3 (40) 62-68 Image