Web development of a service center platform for working with clients

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Гиз П. В., Ткачук Р. Л. № 2 (67) 77-92 Image Image

У статті розглянуто основні етапи та методи впровадження веб-платформи сервісного центру для роботи з клієнтами. Крім того, розглядається база даних MySQL, яка використовується при розробці продукту. Запропонований інформаційний продукт використовує клієнт-серверну модель, що в кілька разів покращує створення та модернізацію веб-ресурсу. Веб-розробка охоплює широкий спектр послуг, включаючи створення веб-сайтів або веб-додатків, рішення з кібербезпеки, дизайн UX/UI, рішення для електронної комерції, архітектуру веб-сайтів, тестування якості, технічне обслуговування, консультації та навіть власну CMS.

Інформаційні системи розширюють професійні можливості фахівців і дозволяють їм більш ефективно, економно і цілеспрямовано здійснювати свою діяльність. Сучасні умови ринку створюють потребу у постійному підвищенні ефективності виробництва та швидкій реакції на будь-які зміни, підвищувати якість обслуговування клієнтів, знижувати збитки, робити ефективні прогнози на май­бутнє. Для цього необхідно мати достовірну інформацію для повного аналізу діяльності компанії. Будь то стан виробничого циклу, облік запасів, відносини з постачальниками або філіями, кадрові завдання або документування інформації, тому завдання автоматизації рано чи пізно з’являться. Різними можуть бути тільки способи досягнення кінцевого результату.

Актуальність теми обумовлена необхідністю автоматизації рутинних завдань з метою скорочення трудових і часових витрат, створення єдиної бази знань для зберігання робочого досвіду та готових рішень для типових проблем, оптимізації робочого процесу шляхом більш ефективного розподілу завдань між працівниками, враховуючи їхній досвід та знання.

Спираючись на проведений аналіз низки сучасних платформ, пропонована, на нашу думку, веб-платформа є найкращою CRM для сервісного центру, оскільки вона автоматизує виконання різноманітних завдань і дозволяє керувати ними в одній системі. Використання програмного забезпечення дозволяє: швидко опрацьовувати замовлення; надсилати повідомлення про завершення роботи або нагадувати про час запису; спростити роботу керівників оскільки CRM має функції розрахунків, формувати графіки роботи.

Автоматизація сервісних центрів допомагає не тільки покращити внутрішні робочі процеси, але й підвищує лояльність клієнтів. Надійна CRM система наводить порядок у фінансовій документації, допомагає швидко обробляти замовлення та створює найкращі умови для роботи співробітників сервісного центру.

Що стосується функціональних можливостей веб-платформи, то вона має просту структуру, яка дозволяє зареєструватися та отримати доступ до цих курсів. Описано реалізацію моделі клієнт-сервер у продукті та досліджено багато переваг цієї архітектури та локального веб-сервера, що працює на веб-платформі.

Ключові слова: інформаційна система, датчики, сповіщення, сервер, веб-платформа, клієнт-серверна модель.

doi: 10.32403/1998-6912-2023-2-67-77-92


 • 1. Service-Oriented Architecture (SOA). Retrieved from https://www.slideshare.net/BiniamAsnake/service-oriented-architecture-soa-122402801?from_search=2 (Accessed: 29/01/2023) (in English).
 • 2. Multi–Level Date Exchange with Representational State Transfer Service-oriented Architecture. Retrieved from https://www.slideshare.net/prachyanun1/the-multilevel-data-exchange-with-re­pre­sentational-state-transfer-on-serviceoriented-architecture?from_search=0 architecture-struc­tu­red-organization (Accessed: 30/01/2023) (in English).
 • 3. Architecture of microservices and design templates. Retrieved from https://www.xenonstack.com/insights/microservices/ (Accessed: 29/01/2023) (in English).
 • 4. Monolithic architecture. Retrieved from https://whatis.techtarget.com/ (Accessed: 29/01/2023) (in English).
 • 5. Architectural characteristics of web applications. Retrieved from https://www.ibm.com (Accessed: 29/01/2023) (in English).
 • 6. What is CSS? Retrieved from https://www.tutorialspoint.com/css/index.htm (Accessed: 29/01/2023) (in English).
 • 7. What is Bootstrap? Retrieved from https://www.yogihosting.com/what-is-bootstrap/ (Acces­sed: 29/01/2023) (in English).
 • 8. Everything you need to know about PHP. Retrieved from https://skillcrush.com/blog/php/ (Accessed: 29/01/2023) (in English).
 • 9. Software architecture. Retrieved from https://www.castsoftware.com (Accessed: 29/01/2023) (in English).
 • 10. Intellij IDEA. Retrieved from https://www.techopedia.com (Accessed: 29/01/2023) (in English).
 • 11. Britvin, A., Alrawashdeh, J. H., & Tkachuk, R. (2022). Client-Server System for Parsing Data from Web Pages: Advances in Cyber-Physical Systems, 7, 1, 8–13 (in English).
 • 12. Introduction to MAMP. Retrieved from https://kinsta.com/knowledgebase/mamp-not-starting/ (Accessed: 29/01/2023) (in English).
 • 13. What is MySQL? Retrieved from https://www.digitalocean.com/community/tutorials/wha­t-is-mysql (Accessed: 29/01/2023) (in English).