Зарубіжний досвід організації обліку розрахунків з покупцями

Author(s) Collection number Pages Download full text
Shyra T. B. № 4 (49) 72-78 Image