Застосування економічних показників банку для розрахунку інтегрального індексу його фінансового стану

Author(s) Collection number Pages Download full text
Vaskovych I. M. № 7 105-109 Image