Зм’якшені граничні умови для пластин з криволінійними пружними ребрами

Author(s) Collection number Pages Download full text
Fleishman N. P. № 13 34-39 Image