Keller S. Yu.

Year Author(s) Title Number
1958 Keller S. Yu. К методике расчета теплоносителя для сушки блоков и папок № 12-1
1947 Keller S. Yu. До питань дослідження теорії і розрахунку інжектора № 8