Lisevych L. M.

Year Author(s) Title Number
1961 Lisevych L. M. Узагальнення теорем Фавара на випадок лінійної системи диференціальних рівнянь з аналітичними майже періодичними коефіцієнтами № 13
1961 Lisevych L. M. Майже періодичність розв’язку задачі Коші для хвильового рівняння у випадку майже періодичних початкових даних № 13