Mitsenko N. H.

Year Author(s) Title Number
2011 Khamula O. H.
Khamula O. O.
Mitsenko N. H.
Організаційно-економічний механізм управління реалізацією поліграфічної продукції в інтернет-мережі № 3 (36)
2011 Khomytskyi A. I.
Mitsenko N. H.
Засади регулювання діяльності підприємств оптової торгівлі № 3 (36)
2011 Khamula O. H.
Khamula O. O.
Mitsenko N. H.
Електронна та традиційна комерція: суть, зміст, спільні і відмінні риси № 4 (37)