Lozovytskyi D. S.

Year Author(s) Title Number
2013 Lozovytskyi D. S. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі управління підприємством № 3 (44)
2010 Lozovytskyi D. S.
Petrashova O. M.
Роль та призначення системи контролінгу підприємства № 1 (17)
2010 Lozovytskyi D. S.
Petrashova O. M.
Особливості впровадження системи контролінгу на підприємстві № 2 (18)
2009 Lozovytskyi D. S.
Petrashova O. M.
Сучасні підходи до управління підприємствами ВПК: стратегічний та інформаційний аспекти № 2 (16)
2007 Lozovytskyi D. S. Система калькулювання собівартості продукції як складова системи управлінського обліку підприємства № 2 (12)
2006 Lozovytskyi D. S. Формування моделі управлінського обліку підприємства № 2 (10)