Aesthetica ideals of Pavlo Tychyna’s editorial work

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Perepelytsia A. O. № 2 (51) 303-311 Image Image

The article reveals the objective and subjective aesthetic ideals of P. Tychyna аs an editor associated with the Ukraine’s cultural and historical circumstances and system of values of the 20th century, аs well as classic’s personal tastes.

Keywords: axiology, aesthetic ideal, society, value, proper interpretation.


 • 1. Drozdova A. (2012). Tvorcha laboratoriia Olesia Honchara avtorskoho redahuvannia khudozhnoho tvoru v parametrakh sotsialnoho chasu i sotsialnoho prostoru: dys. kand. filol. nauk : 27.00.05 / Drozdova Alona Vasylivna, Luhansk, 576 s.
 • 2. Yefremov S. (1995). Istoriia ukrainskoho pysmenstva / Yefremov Serhii Oleksiiovych, K.: “Femina”, 688 s.
 • 3. Kvit S. (2008). Masovi komunikatsii / Kvit Serhii Myronovych, Kyiv: Vydavnychyi dim “Kyievo- Mohylianska akademiia”, 545 s.
 • 4. Kuznietsova T. (2010). Aksiolohichni modeli mas-mediinoi informatsii : monohrafiia / Kuznietsova Tetiana Vasylivna, Sumy : Universytetska knyha, 304 s.
 • 5. Nosko A. (2012). Sotsiokulturna model avtorskoho redahuvannia pysmennykiv kin. XIX- poch. XX st.: epistoliarna paradyhma: dys. kand. filol. nauk 27.00.05 / Nosko Anastasiia Mykhailivna, Luhansk, 192 s.
 • 6. Prystupenko T. O. (2004). Teoriia zhurnalistyky, etychni ta pravovi zasady diialnosti zasobiv masovoi informatsii” / Prystupenko Tetiana Olehivna, K., 532 s.
 • 7. Semisenko A. (2012). Uchast Pavla Tychyny v redaktsiino-vydavnychomu protsesi zhurnalu “Vitchyzna” / Semisenko Alina Oleksandrivna // Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu im. V. I. Vernadskoho. Seriia “Filolohiia. Sotsialni komunikatsii”, T. 25 (64), № 4. Chastyna 1, S. 171–179.
 • 8. Serazhym K. Katehorii otsinky y arhumentatsii u publitsystychnii movi hazety // Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky / hol. red. V. Rizun — K.: KNU, 2004. — T. 15 (lystopad) — S. 22–27.
 • 9. Serazhym K. (2007). Korektnist formy vykladu informatsii u zasobakh masovoi komunikatsii. Osnovni vymohy vykladu informatsii cherez ZMK i osoblyvosti yikh dotrymannia // Redaktor i vydavets : nauk.-prakt. zb. / hol. red. M. Tymoshyk : In-t zhurn. KNU im. T. Shevchenka, Ch. 1, S. 96–109.
 • 10. Serbenska.O. (2000). Mova presy yak estetychnyi stereotyp epokhy [Tekst] / Serbenska Oleksandra Antonivna // Zb. prats kafedry ukrainskoi presy, Lviv, Vyp. 3, S. 311–318.
 • 11. Tvorchyi svit pysmennyka: Literaturno-krytychni materialy pro tvorchist ukrainskykh radianskykh pysmennykiv (1982), [uporiad. M. K. Naienko], K.: Radianska shkola, 271 s.
 • 12. Tychyna P. (1981). Iz shchodennykovykh zapysiv / [uporiad. S. V. Telniuk], K.: “Radianskyi pysmennyk”, 410 s.
 • 13. Tychyna P. (1974). Chytaiu, dumaiu, notuiu: Statti, notatky, retsenzii, interviu / [uporiad. S. V. Telniuk], K.: “Radianskyi pysmennyk”, 210 s.
 • 14. Avhustin (Blazhennyi). Pro hrad Bozhyi / Avhustin // [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://krotov.info/library/01_a/avg/ustin_035.htm .
 • 15. Arystotel. Poetyka (1983). / Arystotel // Zibrannia: v 4 t., M.: Dumka, T. 4, S. 645–680.
 • 16. Branskyi V. Mystetstvo y filosofiia [Tekst] / Branskyi Volodymyr Pavlovych // [El-ektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/-Culture/bransk/03.php.
 • 17. Platon. Timei / Platon // [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://psylib.ukrweb.net/books/plato01/27timei.htm.
 • 18. Plotin. Enneady: Pro prekrasne / Plotin // [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://philosophy.ru/library/plotin/01/2.html.
 • 19. Soloviov V. Krasa u pryrodi / Soloviov Volodymyr Serhiiovych // [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.rodon.org/svs/kvp.htm.
 • 20. Shpenhler O. Zakhid Yevropy / Shpenhler Osvald Arnold Hottfrid Plotin // [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://az.lib.ru/s/shpengler_o/text_1922_zakat_evropy.shtml