Anti-crisis management of financial security of machine-building enterprises: methodological basis

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Shtanhret A. M., Sylkin O. S. № 1 (56) 169-176 Image Image

В умовах постійної та складно прогнозованої зміни зовнішнього середовища і внутрішніх умов здійснення господарської діяльності вітчизняними підприємствами існує висока ймовірність виникнення загроз, реалізація яких може призвести до виникнення ознак кризового стану, а в подальшому і банкрутства. Зростаюча кількість загроз для стійкого та ефективного функціонування фінансової системи підприємства вимагає удосконалення існуючих та розроблення нових механізмів гарантування його фінансової безпеки, які б сприяли завчасному розпізнаванню зростання рівня небезпеки та прийняттю адекватних рішень як важливої умови забезпечення необхідного для розвитку рівня економічної безпеки. За результатами проведеного теоретико-аналітичного дослідження визначено сукупності зовнішніх та внутрішніх загроз фінансовій безпеці машинобудівних підприємств в Україні. Із усієї сукупності загроз були виділені лише найбільш суттєві. На основі застосування методу теорії графів ієрархічно впорядковано загрози, що дозволило побудувати відповідні моделі ієрархічного впливу. Отриманий результат є усередненим для більшості вітчизняних машинобудівних підприємств, адже кожен із них перебуває під впливом зовнішнього середовища та змін, які спричинені внутрішніми процесами. Доведено, що господарська діяльність вітчизняних машинобудівних підприємств вимагає поруч із традиційними методами управління, застосування й інших, зокрема антикризового управління. Розроблено антикризовий механізм протидії впливу зовнішнім і внутрішнім загрозам фінансовій безпеці підприємств машинобудування, застосування якого передбачає формування сис­теми антикризового управління, результатом реалізації якої є розроблення двох варіантів антикризових планів, що уможливлює забезпечення рівня фінансової без­пеки необхідного для формування безпечних умов розвитку підприємства

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, внутрішні загрози, зовнішні загрози, антикризове управління; антикризовий механізм.


  • 1. Karaim, M. M., Martyniv, V. V., & Shtanhret, A. M. ta in. (2016). Antykryzovi tekhnolohii v upravlinni ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva. Lviv : Ukrainska akademiia drukarstva (in Ukrainian).
  • 2. Liametc, V. I., & Teviashev, A. D. (2004). Sistemnyi analiz. Vvodnyi kurs. Kharkov : KhNURE. Seriia: Prikladnaia matematika (in Russian).
  • 3. Mandzinovska, Kh. O., Melnykov, O. V. , & Shtanhret, A. M. (2015). Prohnozuvannia vplyvu na finansovu bezpeku mashynobudivnoho pidpryiemstva vnutrishnikh zahroz: Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 4, 135–141 (in Ukrainian).
  • 4. Saati, T. (1993). Priniatie reshenii. Metod analiza ierarkhii. Moskva : Radio i sviaz (in Rus­sian).
  • 5. Vorobiov, V. I., Shtanhret, A. M., & Petrashova, O. M. (2010) Udoskonalennia metodychnoho zabezpechennia antykryzovoho upravlinnia na pidpryiemstvakh vydavnycho-polihrafichnoi haluzi. Kyiv : Ukr. nauk.-doslid. in-t spets. vydiv druku (in Ukrainian).
  • 6. Mandzinovska, Kh. O., Shtanhret, A. M., Kotliarevskyi, Ya. V., & Melnykov, O. V. (2016). Finansova bezpeka mashynobudivnoho pidpryiemstva : Metodychni zasady formuvannia ta zabezpechennia. Lviv : Ukrainska akademiia drukarstva (in Ukrainian).