Автоматизований кінематичний аналіз важільних механізмів поліграфічних та пакувальних машин зі сталою довжиною ланок

Author(s) Collection number Pages Download full text
Komarov S. M., Pasika V. R., Vlakh V. V. № 4 (49) 15-21 Image