Pasika V. R.

Year Author(s) Title Number
2014 Komarov S. M.
Pasika V. R.
Vlakh V. V.
Автоматизований кінематичний аналіз важільних механізмів поліграфічних та пакувальних машин зі сталою довжиною ланок № 4 (49)
2013 Pasika V. R. Удосконалення головного механізму кривошипних пресів № 1 (42)
2013 Pasika V. R.
Pylyp R. V.
Зубчастий диференціал у кривошипно-важільному механізмі як фактор збільшення ходу вихідної ланки № 2 (43)
2012 Pasika V. R. Застосування механізмів зі змінною довжиною кривошипа у поліграфічному машинобудуванні № 4 (41)
2007 Matsa R. S.
Pasika V. R.
Моделювання руху комбінованих мальтійських механізмів з додатковим вистоєм хреста № 1 (11)
2006 Pasika V. R. Синтез оптимальних закошв періодичного руху № 1 (9)
2004 Pasika V. R. Визначення кутів тиску і радіусів кривини в кулачкових механізмах методами аналітичної геометрії № 7
2003 Matsa R. S.
Pasika V. R.
До питання визначення змінної довжини кривошипа для забезпечення переміщень повзуна з постійною швидкістю № 6
2002 Pasika V. R. Кінематика кривошипів змінної довжини № 5
2001 Pasika V. R. Кінематика важільних механізмів з групами Ассура І і ІІ видів № 3