Conceptual bases of formation of accounting and analytical support system for management of company’s economic security

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Karaim M. M., Shtanhret A. M. № 1 (54) 147-153 Image Image

The essence of the information support in the guaranteeing process of the company’s economic security has been defined. The accounting and analytical support has been characterized as a part of information management, the basis for the development of conceptual principles of forming the system of accounting and analytical support in the management process of the company’s economic security. The article considers the goal, subjects, objects, functions, principles and mechanism of formation of accounting and analytical support that should be combined to achieve the level of security required for effective functioning and sustainability of each entity.

Keywords: company’s economic security, accounting and analytical support, ma­nagement decision, information.


  • 1. Detmer, W. & Shrahenhaym, E. (2009). Proizvodstvo s neverojatnoj skorost’ju: Uluchshenie finansovyh rezul’tatov predprijatija. Moskva : Al’pina Pablisherz (in Russian).
  • 2. Shtanhret, A. M., Kotlyarevs’kyy, Ya. V. & Karayim, M. M. (2012). Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva v umovakh antykryzovoho upravlinnya: kontseptual’ne vyznachennya ta mekhanizm zabezpechennya. L’viv: Ukr. akad. drukarstva (in Ukrainian).
  • 3. Zagorodny, A. G. (2010). Otsinyuvannya efektyvnosti systemy oblikovo-analitychnoho za­bezpechennya menedzhmentu pidpryyemstva. Materialy mizhnarodnoyi naukovo-prak­tych­­noyi konferentsiyi [«Stan i perspektyvy rozvytku oblikovo-informatsiynoyi systemy v Uk­rayini»], (Ternopil’, 23–24 kvitnya 2010r.), 31–32.
  • 4. Zakon Ukrayiny «Pro drukovani zasoby masovoyi informatsiyi (presu) v Ukrayini» № 2782-XII vid 16.11.1992 (1992). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2782-12. (in Ukrainian).
  • 5. Zakon Ukrayiny «Pro informatsiyu». №1642-III on October 2 (1992). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 48 (z nastupnymy zminamy y dopovnennyamy) (in Ukrainian).
  • 6. Kovalev, V. V. (1999). Vvedenie v finansovyj menedzhment. Moskva: Finansy i statistika (in Russian).
  • 7. Panteleev, V. P. (2008). Audyt. Kyiv: «Vydavnychyy dim «Profesional» (in Ukrainian).
  • 8. Popova, L. V., Maslov, I. A., Konstantinov, V. A. & Korostelkin, M. M. (2007). Formirovanie uchetno-analiticheskoj sistemy zatrat na promyshlennyh predprijatijah: uchetnoe posobie. Moskva: Delo i Servis (in Russian).
  • 9. Sokolov, Y. V. (2009). Buhgalterskij upravlencheskij uchet: ot istokov do nashih dnej. Moskva: Audit ; JuNITI (in Russian).
  • 10. Ulyanov, I. P. & Popova, J. I. (1999). Posobie dlja buhgaltera i menedzhera. Moskva: Biznes-Inform (in Russian).