Critical analysis of modern equipment for trimming of book-journal blocks at the time of their transportation

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Kuzma S. V., Topolnytskyi P. V. № 2 (55) 22-29 Image Image

The results of the research on the efficiency of new equipment have been presented, in which methods and means of realization of the process of trimming the book-journal blocks during their movement have been analyzed [4].

Keywords: book block, stationary plane trimming tool, disk-cutting tool, units of conveyor, guides, compression spring.


  • Topolnytskyi, P. V., Vatuliak, Iu. V. (2013). Vplyv vzaiemnoho roztashuvannia lez baha­tolezovoho rizalnoho instrumenta na yoho rozmiry: Komp’iuterni tekhnolohii drukarstva [Ukrainskoi akademii drukarstva], Vyp. 30 (in Ukrainian).
  • Grushevskii, V. S. (1965). Issledovanie protcessa obrezki knizhnykh blokov diskovymi nozhami. Dis. kand. tekhn. nauk: 05.02.15. Moskva (in Russian).
  • Topolnytskyi, P. V., & Knysh, O. B. (2003). Novi tekhnolohii ta prystroi dlia rizannia poli­hrafichnykh materialiv ta knyzhkovo-zhurnalnykh blokiv. Lviv: Afisha (in Ukrainian).
  • Topolnytskyi, P. V. (2009). Obrizuvannia knyzhkovykh blokiv pid chas transportuvannia. Rizal­nyi instrument. Lviv: Ukrainska akademiia drukarstva (in Ukrainian).
  • Topolnytskyi, P. V., & Kozar, V. D. (2012). Prystrii dlia bezvystiinoho obrizuvannia knyzh­kovo-zhurnalnykh blokiv: Pat. Ukrainy №73978. 10. 10. 2012 r. (in Ukrainian).
  • Kolomiiets, A. B. (1998). Eksperymentalni doslidzhennia protsesu rizannia knyzhkovykh blokiv dyskretno-dotychnym sposobom: Polihrafiia i vydavnycha sprava [Ukrainskoi akade­mii drukarstva], 34, 128–133 (in Ukrainian).
  • Ivanko, A. I. (2002). Prystrii dlia obrizuvannia knyzhkovo-zhurnalnoi produktsii dyskovy­my nozhamy z planetarnym pryvodom: Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva], Vyp. 5, 27–30 (in Ukrainian).
  • Poliudov, O. M., Topolnytskyi, P. V., & Ivanko, A. I. (2004). Pat. Ukrainy № 42453. V42S5/00//V26D1/00. Prystrii dlia pidhotovky korintsia knyzhkovoho bloka do nanesennia kleiu pry nezshyvnomu skriplenni. Zaiavl. 02.03.2001; Opubl. 15.06.2004. ¬Biul, 6 (in Ukrainian).
  • Poliudov, O. M., Heorhiievskyi, I. K., & Topolnytskyi, P. V. (1992). Yevropatent 0 670 203 V1 ER, MKY V 26 D 1/01. Verfahren und Vorrichtunq zum Schneiden von in ein Ries qestapeltes Papier; Anmeldenum. №91906653; Zaiavl. 21.01.91; Opubl. 06.08.92; Gazette 1992/21 (in German).
  • Merkli, P. (2001). Yevropatent EP 1 273 3401 A1, MKY V 26 D 1/20. Vorrichtung zum Schneiden von Produkten mittels eines Ziehschnittes; Anmendelum. № 01810665.8; Zaiavl. 05.07.2001; Opubl. 08.01.2003; European Patent Office. Paris (FR) (in German).