Факторинг — фінансовий інструмент ефективного управління дебіторською заборгованістю

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kholod Z. M., Volovych O. B. № 1 (13) 163-168 Image