Fashion representation on the pages of women’s magazines in Lviv (end of XIX — first third of XX century)

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Astaptseva Kh. A. № 2 (53) 380-395 Image Image

This article deals with froms and techniques of fashion representation as a socio-cultural phenomenon on the pages of women’s magazines of Lviv, particularly its Ukrainian and Russian language segments in the end of XIXth — early XXth century. The main focus is on the typology of media coverage and specificity of fashion trends in review sections and journalistic articles devoted to fashion.

Keywords: fashion, clothes, Lviv women’s periodicals, illustration, magazines «Lada», «Rusalka» («Mermaid»), «Zhinocha sprava» («Women’s Busimess»), «Nova Khata» («New Home»), «Zhinochyi holos» («Women’s voice»), «Zhinka» («Woman»), «Ochah» («Fireplace»).


 • 1. Ryta (1937). Balachky pro modu: Na vulytsiu, na festyny v liti, a ne na bal. Dilo, 16 lypnia, Vol. 153, 5 (in Ukrainian).
 • 2. Havryshko, M. (2010). Halytski feministky 1930-kh: natsystske «Kukhnia-Tserkva-Dity» ne dlia nas. Ukrainska pravda, 29 hrudnia. Retrieved from http://www.istpravda.com.ua/articles/2010/12/29/1144/ (in Ukrainian).
 • 3. Dzerovych D. (1937). Perehliad ukrainskoi zhinochoi presy. Dilo, 16 kvitnia, Vol. 83, 5 (in Ukrainian).
 • 4. Dutka, R. (2012). Lvivskyi kooperatyv «Ukrainske narodne mystetstvo»: peredumovy stvorennia ta orhanizatsiina struktura. Narodoznavchi zoshyty, 3, 400–414 (in Ukrainian).
 • 5. Orysia (1934). Zachisky i kapeliukhy. Nova khata, 3 bereznia, Vol. 3, 12 (in Ukrainian).
 • 6. Peredyrii, V. A. (1996). Ukrainski periodychni vydannia dlia zhinok v Halychyni (1853–1939 rr.). Lviv: META (in Ukrainian).
 • 7. Peredyrii, V. A. (1999). Zhinocha dolia na tli doby: (Litopys zhinochoho rukhu u svitli ukrainskykh vydan). Kyiv, 112–115 (in Ukrainian).
 • 8. Plenkina, E. (2001). Problemy tipologii zhenskikh izdanii. Relga, 23. Retrieved from http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=524&level1=main&level2=articles (in Russian).
 • 9. Svendsen, L. (2007). Filosofiia mody. A. Shipunov (Tr.). Moscow: Progress-Traditciia (in Russian).
 • 10. Sereda, O. Z. (2011). Zhurnal «Nova Khata» (1925–1939 rr.) yak populiaryzator ukrainskoho narodnoho mystetstva. Polihrafiia i vydavnycha sprava, 4, 58–65. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2011_4_10 (in Ukrainian).
 • 11. Smeiukha, V. V. (2012). Protcessy identifikatcii i zhenskaia pressa. Rostov-na-Donu: Rostizdat (in Russian).
 • 12. Ukrainski chasopysy Lvova 1848–1939 rr. (2002). Vol. 2. 1901–1919 rr. Lviv: Svit (in Ukrainian).
 • 13. Ukrainski chasopysy Lvova 1848–1939 rr. (2003). Vol. 3., Book 1. (1920–1928 rr.). Lviv: Svit (in Ukrainian).
 • 14. Ukrainski chasopysy Lvova 1848–1939 rr. (2003). Vol. 3., Book 2. (1929–1939 rr.). Lviv: Svit (in Ukrainian).
 • Analyzed periodicals for women
 • 1848–1900 rr.
 • 15. Pismo pouchitelnoe russkim devitcam i moloditcam v zabavu i pouchenie (1853). Lada, 1 (in Russian).
 • 16. Pysmo dlia krasavyts (1868). Rusalka, 1–8;
 • Pysmo dlia krasavyts (1869). Rusalka, 9–19;
 • Pysmo dlia krasavyts (1870). Rusalka, 20 (in Ukrainian).
 • 1901–1919 rr.
 • 17. Orhan ukrainskykh postupovykh zhinok (1908). Meta, 1–8, 9/10, 11/12, 13–16, 17/18, 19/20 (in Ukrainian).
 • 18. Zhinoche dilo (1912). Lviv. Vol. 1–4 (in Ukrainian).
 • 19. Zhinochyi visnyk (1917). Kyiv: Orhan Ukrainskoho soiuzu. Vol. 1 (in Ukrainian).
 • 20. Nasha meta (1919). Chasopys robitnoho zhinotstva, 1–24;
 • Nasha meta (1920). Chasopys robitnoho zhinotstva, 1 (25), 8 (32);
 • Nasha meta (1922). Chasopys robitnoho zhinotstva, 1 (in Ukrainian).
 • 1920–1928 rr.
 • 21. Zhinochyi visnyk (1922). Lviv: «Hromadskyi visnyk». Vol. 13, 19, 35, 49, 55, 60, 65, 83, 112, 122, 134, 140, 146 (in Ukrainian).
 • 22. Nova khata: Dvotyzhnevyi zhurnal dlia plekannia domashnoi kultury (1925). Lviv. Vol. 1–7;
 • Nova khata: Dvotyzhnevyi zhurnal dlia plekannia domashnoi kultury (1926). Lviv. Vol. 1–12;
 • Nova khata: Dvotyzhnevyi zhurnal dlia plekannia domashnoi kultury (1927). Lviv. Vol. 1–12;
 • Nova khata: Dvotyzhnevyi zhurnal dlia plekannia domashnoi kultury (1928). Lviv. Vol. 1–12;
 • Nova khata: Dvotyzhnevyi zhurnal dlia plekannia domashnoi kultury (1929). Lviv. Vol. 1–13;
 • Nova khata: Dvotyzhnevyi zhurnal dlia plekannia domashnoi kultury (1930). Lviv. Vol. 1–12;
 • Nova khata: Dvotyzhnevyi zhurnal dlia plekannia domashnoi kultury (1931). Lviv. Vol. 1–12;
 • Nova khata: Dvotyzhnevyi zhurnal dlia plekannia domashnoi kultury (1932). Lviv. Vol. 1–12;
 • Nova khata: Dvotyzhnevyi zhurnal dlia plekannia domashnoi kultury (1933). Lviv. Vol. 1–12;
 • Nova khata: Dvotyzhnevyi zhurnal dlia plekannia domashnoi kultury (1934). Lviv. Vol. 1–12, 12 a;
 • Nova khata: Dvotyzhnevyi zhurnal dlia plekannia domashnoi kultury (1935). Lviv. Vol. 1–24;
 • Nova khata: Dvotyzhnevyi zhurnal dlia plekannia domashnoi kultury (1936). Lviv. Vol. 1–24;
 • Nova khata: Dvotyzhnevyi zhurnal dlia plekannia domashnoi kultury (1937). Lviv. Vol. 1–24;
 • Nova khata: Dvotyzhnevyi zhurnal dlia plekannia domashnoi kultury (1938). Lviv. Vol. 1–24;
 • Nova khata: Dvotyzhnevyi zhurnal dlia plekannia domashnoi kultury (1939). Lviv. Vol. 1–16 (in Ukrainian).
 • 1929–1939 рр.
 • 23. Ukrainska hospodynia (1929). Lviv. Vol. 1 (in Ukrainian).
 • 24. Zhinochyi holos: Chasopys ukrainskykh pratsiuiuchykh zhinok (1936). Lviv. Vol. 1–3;
 • Zhinochyi holos: Chasopys ukrainskykh pratsiuiuchykh zhinok (1937). Lviv. Vol. 1–12;
 • Zhinochyi holos: Chasopys ukrainskykh pratsiuiuchykh zhinok (1938). Lviv. Vol. 1–24;
 • Zhinochyi holos: Chasopys ukrainskykh pratsiuiuchykh zhinok (1939). Lviv. Vol. 1–15 (in Ukrainian).
 • 25. Zhinka (1935). Lviv: Vyd. Zhinocha vyd-cha kooperatyva «Soiuz ukrainok». Vol. 1–24 (in Ukrainian).
 • 26. Ochag: Ezhemesiachnyi zhurnal russkoi zhenshchiny (1936). Lvov. Vol. 1–12;
 • Ochag: Ezhemesiachnyi zhurnal russkoi zhenshchiny (1937). Lvov. Vol. 1–12;
 • Ochag: Ezhemesiachnyi zhurnal russkoi zhenshchiny (1938). Lvov. Vol. 1–12;
 • Ochag: Ezhemesiachnyi zhurnal russkoi zhenshchiny (1939). Lvov. Vol. 1–2 (in Russian).
 • 27. Ruskaia nyva: Misiachna hazeta dlia ruskykh zhenshchyn (1938). Lviv, Vol. 1–4 (in Ukrainian).
 • 28. Hromadianka (1938). Lviv. Vol. 1–6 (in Ukrainian).
 • 29. Svit ukrainky. Zhinochyi populiarnyi chasopys (1938). Lviv. Vol. 1–3 (in Ukrainian).
 • 30. Ukrainka: Populiarnyi chasopys tsentralnoho zhinochoho tovarystva «Soiuz ukrainok» (1938). Lviv. Vol. 1–4 (in Ukrainian).