Formation of information basis to guarantee the economic security of industrial enterprises

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Ratushniak Yu. V., Shtanhret A. M., Sukhomlyn L. Ye. № 1 (54) 187-197 Image Image

In difficult conditions of the existence transformation of the national economy, the sustainability and the efficiency of domestic enterprises largely depends on their economic security systems. The information foundation of the security subjects action should be the results of accounting and analytical support. The developed model of the influence priority of the key internal threats on the economic security of industrial enterprises, based on the synthesis of the views of employees and analytical accounting departments, should become an information base for decision-making by the security subject.

Keywords: accounting and analytical support, security, threat, model,solution.


  • 1. Shtanhret, A. M., Kotlyarevs’kyy Ya. V. & Karayim M. M. (2012). Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva v umovakh antykryzovoho upravlinnya: kontseptual’ne vyznachennya ta mekhanizm zabezpechennya. L’viv: Ukr. akad. drukarstva (in Ukrainian).
  • 2. Kotlyarevs’kyy, Ya. V., Karayim, M. M. & Ratushnyak, Yu. V. (2015). Iyerarxichne vporyadkuvannya zovnishnix zagroz yak osnova zastosuvannya antykryzovyx texnologij v upravlinni ekonomichnoyu bezpekoyu mashynobudivnogo pidpry`yemstva. Investyciyi. Praktyka ta dosvid, 24, 11–15 (in Ukrainian).
  • 3. Kotlyarevs’kyy, Ya. V., Mel’nykov, O. V., Shtanhret, A. M. & Ratushnyak, Yu. V. (2016). Iyerar­xichne vporyadkuvannya faktoriv, shho strymuyut’ abo stymulyuyut’ rozvytok informacijnoyi sfery v Ukrayini. Nauk. pr. Naukovo-doslid. fin. in-tu, 2 (75), 39–52 (in Ukrainian).
  • 4. Ljamec, V. I. (2004). Sistemnyj analiz. Vvodnyj kurs, 2nd ed. Kharkiv: KhNURE (in Ukrai­nian).
  • 5. Shtanhret, A. M., Mel’nykov, O. V., Kotliarevs’kyj, Ya. V. & Karaim M. M. (2013). Modeliuvannia zahroz dlia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv. L’viv: Ukrains’ka akademiia drukarstva (in Ukrainian).
  • 6. Saati, T. (1993). Prinjatie reshenij. Metod analiza ierarhij. Moskva: Radio i svjaz’ (in Russian).
  • 7. Harari, F. (1973). Teorija grafov. Moskva: Mir (in Russian).