Формування людського капіталу як основи розвитку економіки знань

Author(s) Collection number Pages Download full text
Shtanhret A. M. № 2 (39) 52-59 Image