Формування механізму та організація проведення реінжинірингу бізнес-процесів (на прикладі підприємств видавничо-поліграфічної галузі)

Author(s) Collection number Pages Download full text
Bazyliuk V. B. № 3 (44) 53-57 Image