Bazyliuk V. B.

Year Author(s) Title Number
2023 Bazyliuk V. B.
Bezpalko I. R.
Хома О. І.
Conceptual model of managing the development of an industrial enterprise based on the formation of a system of adaptive competencies № 1 (66)
2022 Bazyliuk V. B.
Світлицький В. А.
Скарбарчук Т. В.
Theoretical aspects of the formation of the enterprise competitive potential assessment approach № 2 (65)
2022 Bezpalko I. R.
Bazyliuk V. B.
Internet marketing in the activities of publishing and printing enterprises № 2 (65)
2021 Bezpalko I. R.
Bazyliuk V. B.
Stock exchange activities on the stock market of Ukraine: problems and development prospects № 1 (62)
2020 Bazyliuk V. B.
Bezpalko I. R.
Problems of formation and development of operational infrastructure of enterprises of publishing and printing activity № 2 (61)
2019 Bazyliuk V. B. A methodical approach to determining the efficiency of conducting business transformation in complex socio-economic systems № 2 (59)
2017 Bazyliuk V. B.
Bezpalko I. R.
Organization and implementation of practice of marketing audit on publishing and printing enterprises № 2 (55)
2016 Bazyliuk V. B. Impact of institutional factors on cyclic development of complex industrial systems № 1 (52)
2016 Bazyliuk V. B.
Palyha Ye. M.
New approaches to classification of institutions № 2 (53)
2015 Bazyliuk V. B. Estimation of the publishing and printing enterprises complex development in the region № 1 (50)
2015 Bazyliuk V. B.
Palyha Ye. M.
The priorities in forming of the infrastructure institutes of the regional publishing and printing cluster development № 2 (51)
2014 Bazyliuk V. B. Формування моделі оптимізації структури капіталу підприємства № 1–2 (46–47)
2014 Bazyliuk V. B. Обґрунтування методичних підходів проведення інституційних змін № 4 (49)
2013 Bazyliuk V. B. Формування механізму та організація проведення реінжинірингу бізнес-процесів (на прикладі підприємств видавничо-поліграфічної галузі) № 3 (44)
2012 Bazyliuk V. B. Сучасні підходи до оцінки доцільності інтеграції підприємств видавничо-поліграфічної галузі № 2 (39)
2011 Bazyliuk V. B. Формування ефективної державної політики розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі на основі кластерного підходу № 4 (37)
2011 Bazyliuk V. B.
Mikula N. A.
Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації кластерів № 2 (35)
2010 Bazyliuk V. B. Оцінка конкурентоспроможності підприємств видавничо-поліграфічної галузі Львівщини № 1 (17)