Формування постіндустріального суспільства як передумова розвитку економіки знань

Author(s) Collection number Pages Download full text
Shtanhret A. M. № 1 (38) 78-87 Image