Критерії відображення графів у процесі візуалізації

Author(s) Collection number Pages Download full text
Basiuk T. M. № 7 60-63 Image