Мале і середнє підприємництво в Україні: стан і проблеми розвитку

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kolosovska I. I. № 1 143-144 Image