Механізм прийняття рішень у процесі управління економічною безпекою підприємства

Author(s) Collection number Pages Download full text
Shtanhret A. M. № 1 (42) 59-64 Image