Issue number 1 (42) / 2013

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Harmatii O. V. Текстуальна реалізація конфлікту в журналістських публікаціях: формотворчі чинники (за матеріалами сучасної періодики) Read more
Mokhonko H. A.
Shenderivska L. P.
Тенденції розвитку книжкової торгівлі в Україні Read more

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Sorokivska M. V. Шляхи удосконалення державного регулювання інвестиційною діяльністю небанківських фінансових установ Read more
Savka V. V. Соціально-економічна природа видатків бюджету та їх наукова класифікація Read more
Papka O. S. Визначення рівня недоотримання величини страхової премії Read more
Kotliarevskyi Ya. V. Визначення особливостей інноваційного розвитку в контексті становлення економіки знань та інформаційного суспільства в Україні Read more

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ

Shchyrba I. M.
Shchyrba M. T.
Облікова політика в системі економічної безпеки підприємства Read more
Shtanhret A. M. Механізм прийняття рішень у процесі управління економічною безпекою підприємства Read more
Kipcharska Ya. M. Запровадження механізмів забезпечення економічної безпеки в умовах поліграфічного підприємства Read more

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІГРАФІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Melnykov O. V. Концепція розроблення інформаційного забезпечення управління видавничо-поліграфічною галуззю Read more

МАШИНОБУДУВАННЯ

Pasika V. R. Удосконалення головного механізму кривошипних пресів Read more

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ТА ПАКУВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Hurhal N. S.
Repeta V. B.
Senkivskyi V. M.
Багатокритеріальний аналіз вузькорулонного УФ-флексографічного друку Read more
Maik V. Z. Інтегральні критерії оцінки параметрів елементу символа шрифту Брайля Read more
Palamar O. O.
Storoshchuk V. A.
Експериментальні дослідження процесу штанцювання розгорток картонного паковання Read more

ЗАГАЛЬНЕ ТА ПОЛІГРАФІЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Shyrokov V. V.
Zhyhun Yu. Yu.
Технологія синтезу немагнітних термітних чавунів Read more