Методи побудови цифрових регуляторів на основі різницевих сигналів з проріджуванням

Author(s) Collection number Pages Download full text
Strepko I. T., Tymchenko O. V. № 2 84-88 Image