Strepko I. T.

Year Author(s) Title Number
2000 Strepko I. T.
Tymchenko O. V.
Методи побудови цифрових регуляторів на основі різницевих сигналів з проріджуванням № 2
1999 Durniak B. V.
Strepko I. T.
Tymchenko O. V.
Алгоритми швидкодіючих процесорів САР реального часу, працюючих у замкнутому контурі керування № 1