Мотиваційний механізм маркетингу у видавничо-поліграфічному комплексі, фактори впливу на нього

Author(s) Collection number Pages Download full text
Hirniak O. M., Holovatska L. V. № 2 (35) 142-148 Image