Окремі аспекти вдосконалення управління дебіторською заборгованістю підприємств

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kholod Z. M., Volovych O. B. № 2 (10) 3-8 Image