Оптимізація господарських рішень поліграфічного підприємства на основі оцінки ризиків

Author(s) Collection number Pages Download full text
Hirniak O. M. № 4 (49) 86-93 Image