Організація системи електронного документообігу державних органів на основі хмарних технологій

Author(s) Collection number Pages Download full text
Loik H. B., Senkivskyi V. M., Viter M. B. № 4 (49) 45-51 Image